วันเสาร์ที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

ตื่นแต่เช้าไปเขื่องไน ไปบุญฑริก

ไม่มีความคิดเห็น

เป็นวิทยากร ชีพจรลงเท้าตามเคย

ไม่มีความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น